search events
Poland
17 czerwca 1945

Czerwiec: proces szesnastu

Ani rząd polski, podczas wojny przebywający w Londynie, ani dowództwo AK w Polsce nie uznały ustaleń jałtańskich za wiążące. Żołnierze AK kontynuowali partyzancką walkę z okupującymi ziemie polskie formacjami Armii Czerwonej i NKWD. Stalin wysłał więc 16 przywódcom państwa podziemnego zaproszenie do negocjacji w Moskwie, a następnie kazał ich aresztować i skazać na wieloletnie więzienie. Żołnierze AK stali się poszukiwanymi przez aparat bezpieczeństwa „przestępcami”, których torturowano w więzieniach i mordowano, starając się wymazać ze zbiorowej pamięci ich bohaterstwo.

04 lutego 1945

Konferencja w Jałcie

01 czerwca 1947

Plan Marshalla