search events
Poland
25 czerwca 1976

Strajki w Radomiu i Ursusie (Czerwiec’76)

W 1976 r. w Radomiu i Ursusie doszło do kolejnych wystąpień robotniczych. Milicja brutalnie tłumiła strajki. Wielu robotników zostało aresztowanych lub pobitych. Grupa opozycjonistów postanowiła wówczas powołać Komitet Obrony Robotników, który stał się fundamentem opozycji demokratycznej w Polsce. Prawie równocześnie powstały inne organizacje opozycyjne: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela czy Konfederacja Polski Niepodległej.

14 grudnia 1970

Wypadki grudniowe na Wybrzeżu (Grudzień’70)

16 października 1978

Jan Paweł II papieżem