search events
Poland
17 marca 1921

Konstytucja marcowa

Siedemnastego marca 1921 r. polski parlament uchwalił konstytucję określającą kształt odrodzonego państwa. Polska stała się republiką demokratyczną z dwuizbowym parlamentem wybieranym w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję i prezydentem wybieranym raz na 7 lat. Początkowo, kiedy trwały jeszcze prace nad konstytucją, najwyższą władzę w państwie sprawował Józef Piłsudski. Z chwilą wyboru pierwszego w dziejach Polski prezydenta – Gabriela Narutowicza naczelnik przekazał mu władzę wykonawczą.

13 sierpnia 1920

Bitwa Warszawska

01 kwietnia 1924

Reforma skarbowo-walutowa Grabskiego