search events
Poland
04 lutego 1945

Konferencja w Jałcie

Podczas konferencji w Teheranie (1943) i Jałcie (1945) „wielka trójka” – Churchill, Stalin i Roosevelt – zdecydowała o powojennych losach Polski. Zatwierdzono zabór przez ZSRR polskich Kresów Wschodnich, a resztę kraju włączono do radzieckiej strefy wpływów. Polsce obiecano ziemie dawnych Prus Wschodnich, natomiast ludność z odebranych terytoriów na wschód od Bugu była zmuszona do masowego przesiedlania się w aktualne granice Polski.

01 sierpnia 1944

Wybuch powstania warszawskiego

17 czerwca 1945

Czerwiec: proces szesnastu