search events
Poland
01 września 1939

Polska zaatakowana z dwóch stron

Pierwszego września 1939 r. Niemcy napadły na Polskę. Siedemnastego września od wschodu zaatakował Związek Radziecki. Mimo dramatycznej sytuacji – samotnej walki z dwoma najeźdźcami – Polska prowadziła wojnę obronną przez ponad miesiąc. Później, wobec ogromnej przewagi obu wrogich państw, podpisała kapitulację. Rozpoczęły się krwawe okupacje: niemiecka i radziecka, które trwać miały aż do zakończenia działań wojennych. Zarówno Niemcy, jak i Rosjanie dopuścili się licznych zbrodni ludobójstwa. Hitler i Stalin dążyli do tego, żeby wolna Polska już nigdy się nie odrodziła.

23 sierpnia 1939

Pakt Ribentropp-Mołotow

10 kwietnia 1940

Wiosna 1940: Zbrodnia katyńska