search events
Poland
01 stycznia 1905

Rewolucja 1905 roku w Rosji i na ziemiach polskich

Do strajku robotników rosyjskich przyłączyli się w 1905 r. także Polacy i Litwini, domagający się od zaborcy wolności wyznania oraz swobody posługiwania się językami narodowymi w szkołach i urzędach. Rewolucja rosyjska obudziła w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości państwa. Po klęsce rewolucji na ziemiach polskich wprowadzono stan wojenny, ale Polakom udało się powołać wiele własnych instytucji naukowych i politycznych.

28 czerwca 1914

Zamach w Sarajewie