search events
Poland
23 lutego 1917

Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa (bolszewicka)

Podczas kolejnej fali strajków robotniczych w Rosji w 1917 r. żołnierze odmówili strzelania do manifestantów. Car został zmuszony do abdykacji, a panowanie nad zaistniałym chaosem stopniowo przejął przywódca bolszewików – Włodzimierz Lenin. W Rosji wybuchła wojna domowa między rewolucjonistami a zwolennikami dawnego porządku. Na skutek rozpadu imperium Romanowów powstały niepodległe republiki bałtyckie: Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Polacy i Ukraińcy podjęli czynną walkę o niepodległość.

05 listopada 1916

Akt 5 listopada

08 marca 1917

Rewolucja rosyjska