search events
International
26 grudnia 1991

Rozwiązanie ZSRR i zjednoczenie Niemiec

Uniezależnienie się państw Europy Środkowej i Wschodniej, przypieczętowane likwidacją Układu Warszawskiego w 1991 r. w warunkach narastającego kryzysu ZSRR umożliwiło zjednoczenie Niemiec. Wydarzenia te doprowadziły też do likwidacji ZSRR w grudniu tegoż roku i powstanie szeregu państw postsowieckich na jego obszarze. Spuściznę po ZSRR w postaci porozumień międzynarodowych, głównie dotyczących broni jądrowej, przejęła Federacja Rosyjska, która nadal trwała w kryzysie.

01 października 1989

Upadek reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

12 marca 1999

Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.