search events
Poland
31 sierpnia 1980

Sierpień: Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Z powodu pogorszenia warunków życia w Polsce rok 1980 rozpoczął się falą strajków robotników na Wybrzeżu. Domagano się podwyżek, ale też powołania związków zawodowych, które będą broniły praw robotników. Pracownicy różnych zakładów wspierali się wzajemnie i wysuwali podobne postulaty. Byli solidarni – i właśnie słowo „solidarność” umieścili w nazwie pierwszego niezależnego samorządnego związku zawodowego, wynegocjowanego w sierpniu 1980 r. z komunistycznymi władzami.

16 października 1978

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża

13 grudnia 1981

13 grudnia: Wprowadzenie stanu wojennego