search events
Poland
08 sierpnia 1914

1914–1918: udział Polaków w walkach podczas I wojny światowej

Wraz z wybuchem I wojny Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji. Każdy z trzech zaborców – Rosja, Austria i Prusy – usiłował zaangażować ich w walkę po swojej stronie. Polacy starali się uchylać przed takim wykorzystywaniem własnych formacji wojskowych. Jednocześnie wciąż liczyli, że przy pomocy wygranych państw uda im się odzyskać niepodległość. Przegrana państw centralnych i wybuch rewolucji w Rosji otworzyły Polakom drogę do utworzenia wolnego państwa.

28 lipca 1914

28 lipca 1914 – 11 listopada 1918: Pierwsza wojna światowa

05 listopada 1916

Akt 5 listopada