search events
Poland
01 stycznia 1919

Walka o kształt państwa

Młode państwo polskie musiało walczyć o swoje nowe granice. W Wielkopolsce Polacy wzniecili i wygrali powstanie przeciwko Niemcom. Na terenach spornych – Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach – traktat wersalski nakazał przeprowadzenie plebiscytów. Niezadowoleni z takich ustaleń polscy mieszkańcy Śląska w latach 1919–1921 przystąpili do kolejnych trzech powstań przeciwko władzy niemieckiej. Ostatecznie Śląsk został podzielony między oba państwa. Na wschodzie zaś wybuchła wojna polsko-ukraińska.

11 listopada 1918

11 listopada: odzyskanie przez Polskę niepodległości

13 sierpnia 1920

Bitwa Warszawska