search events
International
12 marca 1999

Wokół rozszerzenia NATO

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej miało wejście większości z nich do NATO i Unii Europejskiej na przełomie wieków. Proces ten przebiegał jednak na tle wielu innych wydarzeń, kluczowych dla systemu międzynarodowego, takich jak nowa fala demokratyzacji, rosnąca rola Chin i państw muzułmańskich oraz płynących z tych ostatnich zagrożeń terrorystycznych. 

12 marca 1999

Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.