search events
International
28 czerwca 1914

Zamach w Sarajewie

Bezpośrednią przyczyną I wojny światowej był udany zamach na życie następcy tronu Austro-Węgier w Sarajewie w czerwcu 1914 r. Przeciw sobie stanęły wkrótce dwa bloki państw: Ententa (Francja, Wielka Brytania i Rosja, wsparte w 1917 r. przez USA) oraz państwa centralne (Niemcy i Austro-Węgry). Choć liczono na szybkie zakończenie walk, wojna przeciągnęła się do 1918 r., a w niektórych rejonach nawet dłużej, przynosząc ogromne straty i zasadnicze zmiany na arenie międzynarodowej.

Zamach w Sarajewie

scenariusz: Prof. Wojciech Roszkowski
redakcja i konsultacja: Prof. Jan Rydel

01 stycznia 1905

Rewolucja 1905 roku w Rosji i na ziemiach polskich

28 lipca 1914

28 lipca 1914 – 11 listopada 1918: Pierwsza wojna światowa