szukaj wydarzeń

Nie dla dezinformacji!

Nie dla dezinformacji!

Dezinformacja i fake news a spory interpretacyjne w historii i konflikty pamięci

Fałszerstwa historyczne w propagandzie nazistowskiej

Fałszerstwa historyczne w propagandzie komunistycznej

Negacjonizm historyczny w odniesieniu do zbrodni nazistowskich i komunistycznych

Przykłady wielkich fałszerstw w historii XX wieku

Dlaczego dezinformacja/ manipulacja historią może być niebezpieczna?

Jak historycy weryfikują informacje?

Jak dziennikarze weryfikują informacje?

Bańki informacyjne (filtrujące)

Deepfake – fałszywe dokumenty, zdjęcia i filmy

Czy prawdziwy dokument/ prawdziwa informacja może być elementem dezinformacji/ manipulacji?

Amerykańskie przeciwdziałanie sowieckiej dezinformacji w latach osiemdziesiątych XX wieku

Dezinformacja (środki aktywne) w działalności komunistycznych służb specjalnych w Czechosłowacji

Mechanizmy funkcjonowania plotek i pogłosek

Analiza wybranych rosyjskich portali „dokumentacyjnych”

Twitterowa propaganda Rosji

Zmiana i kontynuacja – II wojna światowa w pamięci Rosjan i w polityce Rosji

Analiza wybranych rosyjskich portali „dokumentacyjnych”

Obraz Polski i Polaków w sowieckich filmach na przykładzie filmu „Marzenie”

Analiza tekstu Władimira Putina „Prawdziwe lekcje z 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej”

Pamięć o zbrodni w Katyniu jako przykład skutecznej walki z dezinformacją historyczną

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

© Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, 2020.
Źródła te można pobrać i wydrukować w niezmienionej formie (podając źródło) jedynie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych: hi-storylessons.eu