szukaj wydarzeń

Nie dla dezinformacji!

Nie dla dezinformacji!

Dezinformacja i fake news a spory interpretacyjne w historii i konflikty pamięci

Fałszerstwa historyczne w propagandzie nazistowskiej

Fałszerstwa historyczne w propagandzie komunistycznej

Negacjonizm historyczny w odniesieniu do zbrodni nazistowskich i komunistycznych

Wielkie fałszerstwa w historii XX wieku

Bańki informacyjne (filtrujące) i inne czynniki sprzyjające dezinformacji/manipulacji

Deepfake

Przeciwdziałanie sowieckiej dezinformacji w Ameryce w latach osiemdziesiątych XX wieku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

© Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, 2020.
Źródła te można pobrać i wydrukować w niezmienionej formie (podając źródło) jedynie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych: hi-storylessons.eu