CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
08 iunie 1930

1919-1938. Politica internă şi cultura românească în perioada interbelică

Viaţa politică din România a suferit mutaţii importante după Marea Unire din 1918. La temelia sistemului statal a fost pusă noua Constituţie din 1923, care, prin includerea reformelor democratice promise în 1917-1918, a devenit fundamentul vieţii politice, juridice şi social-economice româneşti, până în februarie 1938. Subminat însă de factori interni şi apăsat de presiunea evenimentelor naţionale, acest sistem democratic a fost abandonat în 1938, fiind înlocuit cu un regim monarchic autoritar. În această perioadă, România a cunoscut remarcabile realizări cultural-artistice, ştiinţifice şi tehnice.

24 octombrie 1929

24 Octombrie : debutul Marii Crize

08 iunie 1934

Evoluția relațiilor româno-sovietice