CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
05 ianuarie 1949

Activitatea României în cadrul C.A.E.R.

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a fost creat în 1949, în vederea coordonării relaţiilor economice dintre ţările lagărului socialist. Deşi prezentat ca o replică la Planul Marshall, Stalin a urmărit prin crearea CAER întărirea controlului economic al Moscovei asupra ţărilor satelite. Din 1962, România a avut o poziție critică la adresa propunerilor sovietice de integrare a economiilor din țările comuniste, preferând să-şi folosească resursele de materii prime pentru propria dezvoltare. Pe parcursul anilor 1970 şi mai ales 1980, Nicolae Ceauşescu a adoptat o atitudine mai flexibilă faţă de colaborarea în cadrul CAER.

11 iunie 1948

Naţionalizarea întreprinderilor

03 martie 1949

Colectivizarea agriculturii