CAUTĂ EVENIMENTELE
International
01 ianuarie 1968

Apogeul revoluției sexuale în Vest și sfârșitul ”Primăverii de la Praga”

Cauzele revoluției ar putea fi limitarea perspectivelor de avansare socială, schimbările din cadrul vieții de familie și mijloacelor de comunicare, dar și (în Statele Unite) mișcarea de emancipare a negrilor și protestele împotriva războiului din Vietnam. Revoluția s-a manifestat prin înlăturarea tabu-urilor în ceea ce privește sexul, drogurile și muzica rock. Astfel, o nouă generație ”permisivă” a apărut, care va ajunge curând să domine viața publică a țărilor foarte dezvoltate din Vest, pasive în ceea ce privește apărarea temeliilor civilizației.

1968

Scenariu: Prof. Wojciech Roszkowski, Redactare: Prof. Jan Rydel, Oldřich Tůma, PhD

03 mai 1966

Ceremonia festivă cu ocazia aniversării milenare a creștinării Poloniei

08 martie 1968

Evenimentele din martie 1968