CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
09 aprilie 1918

Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banatul se unesc cu România

În contextul Primului Război Mondial și al prăbușirii imperiilor multinaționale, românii din teritoriile situate în afara graniţelor țării şi-au intensificat lupta pentru ieșirea de sub autoritatea Rusiei şi Austro-Ungariei și pentru unirea cu România. S-au constituit organe reprezentative: Sfatul Țării în Basarabia, Congresul General al Bucovinei, Marea Adunare Naţională în Transilvania. Rând pe rând, acestea au decis pe parcursul anului 1918 unirea cu patria-mamă. Astfel se încheia procesul de făurire a statului naţional unitar român.

08 martie 1917

Revoluția Rusă

28 octombrie 1920

Conferința de pace de la Paris și consecințele sale.