CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
03 martie 1949

Colectivizarea agriculturii

Începerea procesului de colectivizării agriculturii în România a fost hotărâtă la Plenara CC al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Prin desfiinţarea proprietăţii individuale ţărăneşti se urmărea desfiinţarea relaţiilor de tip capitalist de la sate şi preluarea controlului de către statul comunist asupra întregii agriculturi. Pe parcursul procesului de colectivizare, declarat încheiat în 1962, au avut loc numeroase revolte ţărăneşti, datorită abuzurilor înfăptuite de autorităţi.

05 ianuarie 1949

Activitatea României în cadrul C.A.E.R.

14 mai 1955

14 mai. Înființarea Pactului de la Varșovia