CAUTĂ EVENIMENTELE
International
26 decembrie 1991

Destrămarea U.R.S.S. și reunificarea Germaniei

Independența statelor Europei Centrale și de Est, pecetluită prin disoluția Pactului de la Varșovia din 1991 cât U.R.S.S. era lovită de criză, a făcut posibilă reunificarea Germaniei. Acele evenimente au condus, de asemenea, la destrămarea U.R.S.S. în luna decembrie a aceluiași an și emergența a numeroase state post-sovietice. Moștenirea U.R.S.S. în raport de acorduri internaționale, cu precădere cele privind armele nucleare, a fost preluată de Federația Rusă, care la început s-a aflat, și ea, în mijlocul unei crize.

01 octombrie 1989

Prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est

12 martie 1999

Expansiunea NATO