CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
08 iunie 1934

Evoluția relațiilor româno-sovietice

Rusia a ieșit din război în anul 1917, iar guvernul bolșevic nu a fost invitat la Conferința Păcii, de aceea unirea Basarabiei cu România a fost recunoscută de Marile Puteri printr-un tratat separat, semnat la Paris, în anul 1920. Rusia Sovietică, apoi URSS, au dus unele tratative cu România, vizând retrocedarea tezaurului și recunoașterea actului de la 27 martie 1918, la Copenhaga în 1920 și Viena în 1924. Nici acestea şi nici negocierile desfăşurate în perioada 1934-1936 nu au reuşit să consemneze reglementarea problemei Basarabiei, ca urmare a opoziției sovietice.

08 iunie 1930

1919-1938. Politica internă şi cultura românească în perioada interbelică

23 august 1939

23 August : Pactul Molotov-Ribbentrop încheiat de al Treilea Reich cu U.R.S.S.