CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
17 septembrie 1939

Guvernul, tezaurul și refugiații polonezi în România

După atacarea Poloniei de către Germania, la 1 septembrie 1939, și apoi de către Uniunea Sovietică, la 17 septembrie, președintele Republicii Polone, membrii guvernului și comandantul suprem al armatei poloneze s-au refugiat pe teritoriul României. Alţi 100 000 de polonezi vor lua calea refugiului spre România şi vor fi primiţi cu simpatie de opinia publică românească. Tezaurul polonez a fost tranzitat prin România și îmbarcat pe un vas britanic în portul Constanța. Izolată de aliaţii săi tradiţionali, Anglia şi Franţa, şi înconjurată de vecini ostili, România şi-a declarat neutralitatea, la 6 septembrie 1939.

23 august 1939

23 August : Pactul Molotov-Ribbentrop încheiat de al Treilea Reich cu U.R.S.S.

28 iunie 1940

Pierderile teritoriale ale României