CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
28 iunie 1940

Pierderile teritoriale ale României

La scurtă vreme după declanşarea celui de-al doilea Război Mondial, România Mare, creată în 1918 prin efortul întregii națiuni române, s-a destrămat. Prin anexarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord de către U.R.S.S., a Nordului Transilvaniei de către Ungaria și a Cadrilaterului de către Bulgaria, în iunie-septembrie 1940, România pierdea peste o treime din suprafață și din totalul populației, fiind dezorganizată pe plan economic și considerabil slăbită pe plan politic și militar.

17 septembrie 1939

Guvernul, tezaurul și refugiații polonezi în România

22 iunie 1941

1941-1944. Al Doilea Război Mondial. România de partea Germaniei