CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
12 septembrie 1944

Semnarea Armistiţiului între România şi Naţiunile Unite

O delegaţie a guvernul român semnează la Moscova Convenţia de Armistiţiu cu Naţiunile Unite, act care recunoştea înfrângerea armatei române în războiul împotriva Aliaţilor. În acelaşi timp, Convenţia de Armistiţiu impunea României o serie de clauze împovărătoare, precum participarea la războiul antihitlerist cu minimum 12 divizii sau plata unor mari despăgubiri de război către URSS. Aplicarea Convenţiei urma să fie supravegheată de o Comisie Aliată (Sovietică) de Control, care va coordona, în realitate, aplicarea modelului sovietic în România.

24 august 1944

24 august 1944 – 9 mai 1945. Participarea României la războiul antihitlerist, alături de Naţiunile Unite

09 octombrie 1944

Acordul de procentaj de la Moscova