vyhľadaj udalosti
Disinformation

Dezinformácie a falošné správy verzus interpretačné spory v histórii a konflikty pamäti

Vďaka rozšíreniu internetu, a najmä sociálnych médií, mnohé javy známe po stáročia získali nový rozmer. To platí aj pre dezinformácie a šírenie falošných správ. Treba však pripomenúť, že spory o minulosť sú prirodzené a nemusia súvisieť s používaním takýchto manipulačných techník.

Historické podvody v nacistickej propagande