Diania -

vyhľadaj udalosti

Filtre

filter podľa krajiny

Belle époque

Apponyiho školské zákony

27.10: streľba v Černovej

Prvá svetová vojna

Atentát v Sarajeve

22.10: Clevelandská dohoda

Ruská revolúcia

30.10: Martinská deklarácia

9. novembra: Philipp Scheidemann (SPD) vyhlási nemeckú republiku

Medzivojnové obdobie

28. júna: Podpis Versaillskej mierovej zmluvy

Prvé československé parlamentné voľby

Trianonské hranice Slovenska

Jún: prvý návrh na autonómiu Slovenska

11. januára: Začiatok okupácie Porúria

9. novembra Neúspešný puč Adolfa Hitlera

Svetová hospodárska kríza na Slovensku

Hospodárska kríza

Jún 1932: Zjazd mladej generácie Slovenska

30. januára Prezident Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára

15. septembra Ríšsky snem prijíma Norimberské zákony

Máj: prvý kongres slovenských spisovateľov

29. septembra Podpis Mníchovskej dohody

6. október: vyhlásenie autonómie Slovenska

8. – 10. novembra Organizované pogromy proti židovskému obyvateľstvu

Druhá svetová vojna

14. marec: vznik Slovenského štátu

Pakt Molotov-Ribbentrop

1. september: Slovensko vstupuje do vojny

1. septembra: Útokom Nemecka na Poľsko sa začína druhá svetová vojna

22.júna: Útokom na Sovietsky zväz začína Hitlerova rasistickú vyhladzovaciu vojnu o tzv. životný priestor na východe

20. januára: Konferencia vo Wannsee

25. marca: začiatok holokaustu pre slovenských Židov

2.júl: vznik Slovenskej akadémie vied

20. júla: Sprisahanci okolo Clausa Schenka Grófa von Stauffenberg sa pokúsia zvrhnúť nacistickú diktatúru

Vypuknutie slovenského povstania

Komunizmus

Prvý vládny program obnoveného Československa

7./8. mája: Kapitulácia nemeckého Wehrmachtu

Parlamentné voľby

1. októbra: Vyhlásenie rozsudkov Norimberského procesu s vojnovými zločincami

Marshallov plán

Februárový prevrat

30. máj: československé voľby s jednotnou kandidátkou

24. mája: Vyhlásenie Ústavy Nemeckej spolkovej republiky

7. október: Vznik Nemeckej demokratickej republiky

Proces s katolíckymi biskupmi

17. jún: Potlačenie ľudového povstania vo východnom Berlíne a DDR

4. júla: Nemecko sa po prvýkrát stáva majstrom sveta vo futbale

13. augusta: Výstavba Berlínskeho múru

23. januára: Konrad Adenauer a Charles de Gaulle podpisujú zmluvu o nemecko-francúzskom priateľstve

Prvý ročník medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava

5.január: štart obrodného procesu

1968

21. august: invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy

27.október: zákon o federalizácii Československa

17.apríl: Gustáv Husák na čele vedenia Komunistickej strany Československa

28. októbra: Spolkový kancelár Willy Brandt je lídrom prvej sociálnoliberálnej koalície

Jún: prípravné zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov

7. decembra: Pokľaknutie Willyho Brandta vo Varšave

Noc zo 17. na 18. októbra: Samovražda teroristov Frakcie Červenej armády Andreasa Baadera, Gudrun Ensslinovej a Jana-Carla Raspeho

29. marec: Vstup Strany zelených do nemeckého parlamentu

25. marec: „sviečková manifestácia“

Zlom

9. novembra: Pád Berlínskeho múru a otvorenie hranice medzi BRD a DDR

16. november: spontánna manifestácia bratislavských vysokoškolákov za základné občianske práva a slobody.

3. októbra: Znovuzjednotenie Nemecka

Vznikla samostatná Slovenská republika