Diania -

vyhľadaj udalosti
filter podľa krajiny

Belle époque

02 júna 1907

Apponyiho školské zákony

27 októbra 1907

27.10: streľba v Černovej

Prvá svetová vojna

28 júna 1914

Atentát v Sarajeve

22 októbra 1915

22.10: Clevelandská dohoda

08 marca 1917

Ruská revolúcia

30 októbra 1918

30.10: Martinská deklarácia

09 novembra 1918

9. novembra: Philipp Scheidemann (SPD) vyhlási nemeckú republiku

Medzivojnové obdobie

28 júna 1919

28. júna: Podpis Versaillskej mierovej zmluvy

18 apríla 1920

Prvé československé parlamentné voľby

04 júna 1920

Trianonské hranice Slovenska

22 januára 1922

Jún: prvý návrh na autonómiu Slovenska

11 januára 1923

11. januára: Začiatok okupácie Porúria

09 novembra 1923

9. novembra Neúspešný puč Adolfa Hitlera

24 októbra 1929

Svetová hospodárska kríza na Slovensku

24 októbra 1929

Hospodárska kríza

25 júna 1932

Jún 1932: Zjazd mladej generácie Slovenska

30 januára 1933

30. januára Prezident Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára

15 septembra 1935

15. septembra Ríšsky snem prijíma Norimberské zákony

30 mája 1936

Máj: prvý kongres slovenských spisovateľov

29 septembra 1938

29. septembra Podpis Mníchovskej dohody

06 októbra 1938

6. október: vyhlásenie autonómie Slovenska

08 novembra 1938

8. – 10. novembra Organizované pogromy proti židovskému obyvateľstvu

Druhá svetová vojna

14 marca 1939

14. marec: vznik Slovenského štátu

23 augusta 1939

Pakt Molotov-Ribbentrop

01 septembra 1939

1. september: Slovensko vstupuje do vojny

01 septembra 1939

1. septembra: Útokom Nemecka na Poľsko sa začína druhá svetová vojna

22 júna 1941

22.júna: Útokom na Sovietsky zväz začína Hitlerova rasistickú vyhladzovaciu vojnu o tzv. životný priestor na východe

20 januára 1942

20. januára: Konferencia vo Wannsee

25 marca 1942

25. marca: začiatok holokaustu pre slovenských Židov

02 júla 1942

2.júl: vznik Slovenskej akadémie vied

20 júla 1944

20. júla: Sprisahanci okolo Clausa Schenka Grófa von Stauffenberg sa pokúsia zvrhnúť nacistickú diktatúru

29 augusta 1944

Vypuknutie slovenského povstania

Komunizmus

05 apríla 1945

Prvý vládny program obnoveného Československa

07 mája 1945

7./8. mája: Kapitulácia nemeckého Wehrmachtu

26 mája 1946

Parlamentné voľby

01 októbra 1946

1. októbra: Vyhlásenie rozsudkov Norimberského procesu s vojnovými zločincami

01 júna 1947

Marshallov plán

25 februára 1948

Februárový prevrat

30 mája 1948

30. máj: československé voľby s jednotnou kandidátkou

24 mája 1949

24. mája: Vyhlásenie Ústavy Nemeckej spolkovej republiky

07 októbra 1949

7. október: Vznik Nemeckej demokratickej republiky

15 januára 1951

Proces s katolíckymi biskupmi

17 júna 1953

17. jún: Potlačenie ľudového povstania vo východnom Berlíne a DDR

04 júna 1954

4. júla: Nemecko sa po prvýkrát stáva majstrom sveta vo futbale

13 augusta 1961

13. augusta: Výstavba Berlínskeho múru

23 januára 1963

23. januára: Konrad Adenauer a Charles de Gaulle podpisujú zmluvu o nemecko-francúzskom priateľstve

05 septembra 1967

Prvý ročník medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava

05 januára 1968

5.január: štart obrodného procesu

08 marca 1968

1968

21 augusta 1968

21. august: invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy

27 októbra 1968

27.október: zákon o federalizácii Československa

17 apríla 1969

17.apríl: Gustáv Husák na čele vedenia Komunistickej strany Československa

28 októbra 1969

28. októbra: Spolkový kancelár Willy Brandt je lídrom prvej sociálnoliberálnej koalície

19 júna 1970

Jún: prípravné zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov

07 decembra 1970

7. decembra: Pokľaknutie Willyho Brandta vo Varšave

17 októbra 1977

Noc zo 17. na 18. októbra: Samovražda teroristov Frakcie Červenej armády Andreasa Baadera, Gudrun Ensslinovej a Jana-Carla Raspeho

29 marca 1983

29. marec: Vstup Strany zelených do nemeckého parlamentu

25 marca 1988

25. marec: „sviečková manifestácia“

Zlom

09 novembra 1989

9. novembra: Pád Berlínskeho múru a otvorenie hranice medzi BRD a DDR

16 novembra 1989

16. november: spontánna manifestácia bratislavských vysokoškolákov za základné občianske práva a slobody.

03 októbra 1990

3. októbra: Znovuzjednotenie Nemecka

01 januára 1993

Vznikla samostatná Slovenská republika