vyhľadaj udalosti
Slovakia
01 septembra 1939

1. september: Slovensko vstupuje do vojny

Slovenská armáda zaútočila po boku Wehrmachtu na poľské (1939) i na sovietske územie (1941). K jej   nasadeniu došlo predovšetkým z nemeckej iniciatívy,  vojna  v skutočnosti  ničila tradičný  pilier slovenskej politiky. Nemecko odmenilo Slovensko za účasť pripojením území  zabraných Poľskom v rokoch 1920, 1924 a 1938 - slabou náplasťou za územia odstúpené Maďarsku. Slováci  však bojovali aj na protinacistickej strane: už v Poľsku a v priebehu vojny na rôznych územiach a frontoch. 

23 augusta 1939

Pakt Molotov-Ribbentrop

01 septembra 1939

1. septembra: Útokom Nemecka na Poľsko sa začína druhá svetová vojna