vyhľadaj udalosti

Slovakia

14 marca 1939

14. marec: vznik Slovenského štátu

Poslanci slovenského snemu odhlasovali  14. marca  1939  v napätej  atmosfére vystúpenie Slovenska z Československa a slovenskú nezávislosť.  Rokovali  pod  vplyvom násilných udalostí po vzniku autonómie, obáv z reakcií susedných štátov pri raste moci Hitlera a  pod    tiesnivým dojmom   z priamych  Hitlerových požiadaviek voči Slovensku. Vznik Slovenského štátu v danej situácii videli ako jediné reálne východisko.  Postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne  bolo  už od čias vzniku dosť neisté. 

08 novembra 1938

8. – 10. novembra Organizované pogromy proti židovskému obyvateľstvu

23 augusta 1939

Pakt Molotov-Ribbentrop