vyhľadaj udalosti
Slovakia
17 apríla 1969

17.apríl: Gustáv Husák na čele vedenia Komunistickej strany Československa

S menom Gustáva Husáka je spojená druhá etapa tzv. československej  normalizácie. Pri  preberaní funkcie, ktorú  vykonával až do r. 1987,  mal pravdepodobne  inú predstavu o spôsobe, ktorým možno riadiť  krajinu.  Postupne čoraz viac robil to, čo mu vnútili vodcovia ZSSR a domáci konzervatívci.  Pre Slovensko to bola doba neostalinizmu: miernejšie perzekúcie i mierny blahobyt zaplatený vonkajšou  stálou lojalitou občanov. Podmienky na regeneráciu reformného komunizmu sa už nikdy nevytvorili.  

27 októbra 1968

27.október: zákon o federalizácii Československa

28 októbra 1969

28. októbra: Spolkový kancelár Willy Brandt je lídrom prvej sociálnoliberálnej koalície