vyhľadaj udalosti
Germany
17 júna 1953

17. jún: Potlačenie ľudového povstania vo východnom Berlíne a DDR

Vzbura robotníkov pracujúcich na stavbe Stalinovej aleje vo východnom Berlíne prerastá do ľudového povstania, ktoré zasiahne celú DDR. Nespokojnosť s nedostatkovým hospodárstvom, politickým tlakom a spoločenskou uniformitou vedie k násilnostiam. Jednotná socialistická strana Nemecka (SED) potláča povstanie sovietskymi tankami. Takýmto spôsobom si udržuje moc až do roku 1989.

15 januára 1951

Proces s katolíckymi biskupmi

04 júna 1954

4. júla: Nemecko sa po prvýkrát stáva majstrom sveta vo futbale