vyhľadaj udalosti
Slovakia
02 júla 1942

2.júl: vznik Slovenskej akadémie vied

Vznik  Slovenskej akadémie vied a umení -  druhej  slovenskej  vrcholnej vedeckej inštitúcie, rozmach slovenského vysokého školstva,  výsledky slovenského umenia, to všetko   dokumentovalo,  ako sa rozvíjal slovenský vedecký a kultúrny život  aj v nepriaznivých podmienkach vojny.  Slovenská samostatnosť  priniesla nové záruky pre rozvoj  domácej kultúry a  vtedajšej politike a  propagande sa kultúrny život nepodarilo plne ovládnuť.   

25 marca 1942

25. marca: začiatok holokaustu pre slovenských Židov

20 júla 1944

20. júla: Sprisahanci okolo Clausa Schenka Grófa von Stauffenberg sa pokúsia zvrhnúť nacistickú diktatúru