vyhľadaj udalosti
Germany
20 januára 1942

20. januára: Konferencia vo Wannsee

Pätnásti vrcholní predstavitelia nacistického režimu pozvaní predsedom Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti Reinhardom Heydrichom sa stretávajú vo vile pri Wannsee na predmestí Berlína. Cieľom stretnutia je naplánovať organizáciu vyhladzovania európskych Židov. Zásadné rozhodnutie o konečnom riešení tzv. židovskej otázky padlo už v roku 1941. Účastníci stretnutia vo Wannsee vecne stanovia očakávaný časový priebeh vyvražďovania, prediskutujú ďalšie podrobnosti a logistické otázky.

22 júna 1941

22.júna: Útokom na Sovietsky zväz začína Hitlerova rasistickú vyhladzovaciu vojnu o tzv. životný priestor na východe

25 marca 1942

25. marca: začiatok holokaustu pre slovenských Židov