vyhľadaj udalosti
Germany
20 júla 1944

20. júla: Sprisahanci okolo Clausa Schenka Grófa von Stauffenberg sa pokúsia zvrhnúť nacistickú diktatúru

Keď je čoraz jasnejšie, že Nemecká ríša prehrá vojnu, naplánuje skupina konzervatívcov zložená z príslušníkov armády, šľachticov a úradníkov atentát na Hitlera a štátny prevrat. Ich vodca Claus Schenk Gróf von Stauffenberg nastraží vo Vlčom brlohu, základni vo východnom Prusku, bombu. Tá síce vybuchne, no Hitler prežije. Neúspech atentátu znamená rýchly koniec puču. Sprisahanci sú odsúdení na smrť a popravení. 20. júl je v dnešnom Nemecku pamätný deň.

02 júla 1942

2.júl: vznik Slovenskej akadémie vied

29 augusta 1944

Vypuknutie slovenského povstania