vyhľadaj udalosti
Slovakia
22 októbra 1915

22.10: Clevelandská dohoda

Strešná organizácia Slovákov  v USA (Slovenská liga) podpísala so zástupcami amerických Čechov dohodu o spoločnom  programe:  budúcom  spojení oboch národov vo federatívnom zväzku. Slováci žijúci v zahraničí  využili vojnové udalosti ako príležitosť zabezpečiť svojmu národnému  spoločenstvu rovnocennejšie medzinárodné  postavenie.  Postupne sa organizovali rôzne prúdy slovenského  zahraničného aj domáceho odboja proti štátu a napokon aj spoločný  cieľ: rozbitie Rakúsko- Uhorska.  

28 júna 1914

Atentát v Sarajeve

08 marca 1917

Ruská revolúcia