vyhľadaj udalosti
Slovakia
27 októbra 1968

27.október: zákon o federalizácii Československa

V zákone o federácii  zdanlivo úspešne vyvrcholil zápas slovenskej politiky  o rovnoprávne postavenie Slovákov a Čechov v spoločnom štáte. Trval od r.1944. Federácia odstránila dlhodobé centralistické riadenie štátu. Vznikli dve federálne republiky, začali fungovať spoločné federálne orgány. Ďalšie roky však ukázali, že normalizácia sa stáva hrobárom federácie.  Kompetencie republikových orgánov sa začali redukovať,  aby sa posilnil „demokratický socializmus“ -  ale hlavne  vedúca úloha KS. 

21 augusta 1968

21. august: invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy

17 apríla 1969

17.apríl: Gustáv Husák na čele vedenia Komunistickej strany Československa