vyhľadaj udalosti

Slovakia

30 októbra 1918

30.10: Martinská deklarácia

V chaotických podmienkach ešte stále existujúceho Uhorska sa v meste Martin zišli  predstavitelia rôznych domácich  slovenských politických prúdov a vytvorili svoju vrcholnú politickú reprezentáciu -  Slovenskú národnú radu.  Tá vyhlásila, že  zastáva právo národného sebaurčenia  pre Slovákov a hlási sa  k myšlienke spoločného československého štátu. Signatári  vyhlásenia netušili o vyhlásení Československa v Prahe, maďarská moc nemohla tvrdiť, že časť uhorského územia si prisvojili Česi.  

08 marca 1917

Ruská revolúcia

09 novembra 1918

9. novembra: Philipp Scheidemann (SPD) vyhlási nemeckú republiku