vyhľadaj udalosti

Slovakia

05 januára 1968

5.január: štart obrodného procesu

Po  zmenách vo svojej strane  začali komunisti  uskutočňovať   liberalizačné kroky, ktorými komunistický socializmus chceli zreformovať   do podoby „socializmu s ľudskou tvárou“. Poľudštenie  malo spojiť socializmus s demokraciou, štátne plánovanie s voľným trhom. Väčšina slovenskej spoločnosti si  zmeny priala a chcela  nimi vyriešiť aj problémy medzi Slovákmi a Čechmi.  Československý pokus o reformu socializmu  však prišiel v čase, keď  sa režimy v sovietskom  bloku bránili akýmkoľvek zmenám. 

05 septembra 1967

Prvý ročník medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava

08 marca 1968

1968