vyhľadaj udalosti

Germany

09 novembra 1923

9. novembra Neúspešný puč Adolfa Hitlera

Adolf Hitler je od roku 1921 predsedom ľudovo-antisemistkej Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Spolu s ostatnými radikálnymi sprisahancami sa z Mníchova pokúsi zmocniť vládnej moci. Tzv. mníchovský pivný puč však stroskotá kvôli nedostatočnému plánovaniu a zásahu polície. Sprisahancov, ktorí ďalej pokračujú pochodom na Feldherrenhalle, zastaví polícia výstrelmi. Hitlera zatknú a odsúdia za vlastizradu.

11 januára 1923

11. januára: Začiatok okupácie Porúria

24 októbra 1929

Hospodárska kríza