vyhľadaj udalosti

Germany

09 novembra 1918

9. novembra: Philipp Scheidemann (SPD) vyhlási nemeckú republiku

Po štyroch rokoch vojny a námornej blokáde, ktorá zapríčinila hlad mnohých ľudí, je Nemecká ríša vyčerpaná. Keď začiatkom novembra námorníci vojnovej lode odmietnu poslúchať rozkazy, začína sa revolúcia, ktorá vyústi do zvrhnutia cisára Wilhelma II. Ten následne uteká do exilu. V tejto situácii vyhlasuje Scheidemann republiku. Dva dni nato Nemci podpíšu prímerie. Ústava Weimarskej republiky nadobudne platnosť v auguste 1919.

30 októbra 1918

30.10: Martinská deklarácia

28 júna 1919

28. júna: Podpis Versaillskej mierovej zmluvy