vyhľadaj udalosti
Slovakia
25 februára 1948

Februárový prevrat

Vládna kríza z februára 1948 sa stala rozhodujúcim stretnutím medzi  československými silami demokracie a totality. Komunisti  ju využili  na to, aby nastolili svoj mocenský monopol. Riešenie krízy sa odohrávalo v rámci parlamentných zvyklostí. Samotný mocenský prevrat však bol dielom mimoústavných prostriedkov.  Podobný scenár na uskutočnil aj na Slovensku.  Komunistická ofenzíva nenarazila na účinný odpor ani u verejnosti a Československo sa  definitívne začlenilo do sovietskeho bloku.  

01 júna 1947

Marshallov plán

30 mája 1948

30. máj: československé voľby s jednotnou kandidátkou