vyhľadaj udalosti
Slovakia
25 júna 1932

Jún 1932: Zjazd mladej generácie Slovenska

V demokratických medzivojnových  podmienkach rýchlo vyrastali sebavedomé  generácie Slovákov. Cítili potrebu uplatniť sa v spoločnosti a definovať problémy súčasnosti, narážali však na nepochopenie staršej generácie i nedostatok pracovných príležitostí predovšetkým pre inteligenciu. Predstavitelia mladej inteligencie z najdôležitejších slovenských  politických táborov o týchto otázkach diskutovali na spoločnom búrlivom stretnutí v Turčianskych Tepliciach.  

24 októbra 1929

Hospodárska kríza

30 januára 1933

30. januára Prezident Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára