vyhľadaj udalosti
Slovakia
19 júna 1970

Jún: prípravné zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov

Po preliatí  ďalšej, v poradí štvrtej  vlny Slovákov odchádzajúcich  do exilu v priebehu troch desaťročí,  sa na schôdzi slovenských exilových činiteľov rozhodlo vytvoriť  celosvetovú  organizácie Slovákov v zahraničí pod názvom Svetový kongres Slovákov. Mala slúžiť ako koordinátor činností rôznorodých organizácií pracujúcich v zahraničí  v záujme Slovákov. Vytvoriť absolútne jednotnú základňu bolo prakticky nemožné, podarilo sa však  integrovať väčšiu a významnejšiu časť  spolkov. 

28 októbra 1969

28. októbra: Spolkový kancelár Willy Brandt je lídrom prvej sociálnoliberálnej koalície

07 decembra 1970

7. decembra: Pokľaknutie Willyho Brandta vo Varšave