vyhľadaj udalosti

Slovakia

22 januára 1922

Jún: prvý návrh na autonómiu Slovenska

Do československého parlamentu sa prvýkrát dostal  návrh, aby sa  sporné postavenie Slovenska v novom štáte  vyriešilo   jeho autonómnou správou.  V histórii  celého  medzivojnového  Československa  sa potom   zrážali dve koncepcie: slovenskí autonomisti vychádzali z existencie osobitného slovenského národa so špecifickými potrebami,  rozhodujúce vládne strany sa pridržiavali myšlienky jednotného československého národa, ktorého výrazom mal byť aj  centralizovaný štát.  

04 júna 1920

Trianonské hranice Slovenska

11 januára 1923

11. januára: Začiatok okupácie Porúria