vyhľadaj udalosti
Slovakia
30 mája 1936

Máj: prvý kongres slovenských spisovateľov

Prvý kongres slovenských spisovateľov manifestoval  rýchly rozvoj a profesionálne dozrievanie  slovenskej literárnej kultúry  v medzivojnovom Československu. Prvé spoločné stretnutie slovenských spisovateľov rôznorodých  literárnych  prúdov  dokumentuje ich  všeobecne odmietavé   postoje k  doktríne čechoslovakizmu.   Všetci sa však  jednoznačne prihlásili  k spoločnému štátu a  k  spoluzodpovednosti za jeho osudy.  Zároveň odsúdili narastajúce medzinárodné  útoky proti demokratickým hodnotám.

15 septembra 1935

15. septembra Ríšsky snem prijíma Norimberské zákony

29 septembra 1938

29. septembra Podpis Mníchovskej dohody