vyhľadaj udalosti
Slovakia
15 januára 1951

Proces s katolíckymi biskupmi

Cirkev zostala posledným vážnym protivníkom komunistickej strany  v jej cieli nastoliť v ČSR totalitnú diktatúru. Vykonštruované procesy s cirkevnými  hodnostármi preto mali „odhaľovať“ cirkev ako nepriateľa štátu a Vatikán ako nástroj „amerického imperializmu“. Na Slovensku mali procesy aj jedno špecifikum – mali byť dôkazom nespoľahlivosti a odbojnosti Slovenska v centralistickom štáte. Po zinscenovaných súdoch nasledovali ďalšie kroky tvrdej proticirkevnej kampane. 

07 októbra 1949

7. október: Vznik Nemeckej demokratickej republiky

17 júna 1953

17. jún: Potlačenie ľudového povstania vo východnom Berlíne a DDR