vyhľadaj udalosti

Slovakia

18 apríla 1920

Prvé československé parlamentné voľby

V apríli 1920 sa na území Slovenska prvýkrát volilo podľa všeobecného a rovného volebného práva.  Slovensko sa  muselo len učiť pravidlám,  ktoré   predchádzajúci uhorský systém nedodržiaval.  Slovenská politika nebola  v období formovania československého štátu príliš silná, ale  postupne v nej  kryštalizovali strany a prúdy, ktoré jasne  poukazovali na predstavy a potreby Slovenska. Najdôležitejšou slovenskou  otázkou  medzivojnových volieb sa stal  problém  reálnej  slovenskej samosprávy.  

28 júna 1919

28. júna: Podpis Versaillskej mierovej zmluvy

04 júna 1920

Trianonské hranice Slovenska