vyhľadaj udalosti
Slovakia
05 septembra 1967

Prvý ročník medzinárodného Bienále ilustrácií Bratislava

Prvý ročník  súťažnej medzinárodnej prehliadky autorov a ilustrácií detských kníh  konanej pod záštitou UNESCO naznačoval, že na  Slovensku sa znovu  rozvíja kultúrny život aj v podmienkach  striktne usmerňovanej kultúrnej politiky.  Mladým generáciám umelcov sa darilo prekonávať  schematizmus povinného   tzv. socialistického realizmu, v polovici 60. rokov na Slovensku   vznikalo aj viacero populárnych  medzinárodných  podujatí  v rôznych oblastiach umeleckého života. 

23 januára 1963

23. januára: Konrad Adenauer a Charles de Gaulle podpisujú zmluvu o nemecko-francúzskom priateľstve

05 januára 1968

5.január: štart obrodného procesu