vyhľadaj udalosti

Slovakia

24 októbra 1929

Svetová hospodárska kríza na Slovensku

Celosvetová hospodárska depresia   poškodila celú slovenskú výrobu,  najhoršie však jej vtedajšiu   hlavnú zložku:   poľnohospodárstvo.  Priemyselná výroba sa v r. 1933 znížila na  60 % predkrízového stavu, ceny poľnohospodárskych produktov však klesli pod hodnoty, ktoré do nich poľnohospodári vkladali pri siatí či chove. Zúfalá situácia  roľníckych rodín a nezamestnaných  ústila do masových   sociálnych  nepokojov.  Rástla podpora  pre radikálne hnutia, vyostrovala sa slovenská otázka. 

24 októbra 1929

Hospodárska kríza

25 júna 1932

Jún 1932: Zjazd mladej generácie Slovenska