vyhľadaj udalosti

Slovakia

04 júna 1920

Trianonské hranice Slovenska

Trianonská mierová zmluva vytýčila južnú hranicu Slovenska. Do r. 1918 nebolo Slovensko samostatnou správnou jednotkou a tak nemalo presne vytýčené územie.  Jeho južná hraničná čiara teda oblasť so zmiešaným obyvateľstvom  sa vytvárala najkomplikovanejšie, nielen podľa prijatého práva na sebaurčenie ale aj podľa  hospodárskych a vojensko-strategických faktorov. Maďarské snahy o jej revíziu a československý obranný  protirevizionizmus sa nadlho  stali  významnou súčasťou politiky oboch štátov.  

18 apríla 1920

Prvé československé parlamentné voľby

22 januára 1922

Jún: prvý návrh na autonómiu Slovenska