vyhľadaj udalosti
Slovakia
29 augusta 1944

Vypuknutie slovenského povstania

Slovenské  povstanie  bolo vyvrcholením  snáh  dvoch prúdov   slovenského odboja – občianskeho a komunistického  jasne sa odpútať  od nacistického Nemecka.  Patrí k najväčším  vystúpeniam európskej protifašistickej rezistencie  počas  vojny.  Po porážke priameho vystúpenia pokračoval partizánsky boj v horách. Vedúce orgány povstania  manifestovali vôľu obnoviť československú republiku, nie však podľa predvojnovej čechoslovakistickej koncepcie, ale ako štát dvoch rovnoprávnych národov.    

20 júla 1944

20. júla: Sprisahanci okolo Clausa Schenka Grófa von Stauffenberg sa pokúsia zvrhnúť nacistickú diktatúru

05 apríla 1945

Prvý vládny program obnoveného Československa